Productiebegeleiding

Nadat u samen een keuze voor een leverancier heeft gemaakt is het afwachten totdat de order wordt geleverd. In de tussentijd is er nauwelijks contact en is er geen controle op kwaliteit en levertijd. Zaken als conservering, maatvoering, gebruikte materialen, controle berekeningen, controle tekeningen, lassen, documentatie, gebruikerstrainingen, toetsing aan de normen etc. worden vaak over het hoofd gezien en worden nogal eens “vergeten”. Iets dat u als gebruiker niet snel zal opvallen en daardoor iets krijgt wat mogelijk niet volledig is. Rohde Hijstechniek kan voor u deze controles uitvoeren en begeleiden.